Socialtjänsten uppsala missbruk


socialtjänsten uppsala missbruk

och barn som bevittnar våld i Kronobergs län "En omvälvande erfarenhet". Brukarrevision av en kollektivtrafik för alla. Utvärdering av ett projekt vid Tranebergs vårdcentral i Stockholm. Re-thinking förändringars vindar och virvlar i komplexa världar. Bilaga till rapporten Tillit och relationer. En studie av den första auktorisationen av läkaruppdragen i äldreboenden, och hur hälso- och sjukvården i äldreboenden fungerade i Stockholms län. Matlust i ord bild. 2) Gemensam utbildningssatsning med fördjupningskursen som grund genomförs under HT-13, 3) Under våren 2013 påbörjades arbetet med att utforma en modell för gemensamma anmälningsmöten. RIM verkar inom följande områden: Utveckling av samverkan, kompetensutveckling, uppföljning, utvärdering och forskarstöd i lokalt utvecklingsarbete. En utmaning för välfärdssystemet.

socialtjänsten uppsala missbruk

Frikort uppsala
Swedbank uppsala stad övettider
Disponentvilla uppsala

Ett annat sätt att se på saken. Utvärdering av Kompetensstegen i Orsa Utveckling av kontaktmannaskap. För- och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Ungdomar i Ånge - åsikter och attityder. Utvärdering av kommunaliseringen av hälso- och sjukvård i ordinärt boende i Norrbottens län. En förutsättning för delaktighet och självbestämmande hos personer med omfattande intellektuell funktionsnedsättning. Uppföljning av projekt "NP-samverkan". En utvärdering av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb mellan åren.


Sitemap