Stigande havsnivå göteborg


stigande havsnivå göteborg

själv. Det är viktigt att komma ihåg att kartan inte visar effekter av stormar eller andra tillfälliga höjningar av vattenståndet. En studie om hur Göteborg och Malmö avser att skydda sig från en stigande havsnivå. Det är viktigt att komma ihåg att även om projektionerna stannar vid år 2100, så innebär det inte att havet slutar att stiga. Topics: Göteborg, Malmö, Stigande havsnivå, Översvämning, Human Geography, Kulturgeografi. Har havet redan stigit?

Det är drastiska förändringar som man prognostiserar, baserat på en trend som pekar på en temperaturökning.2 grader till år 2100. Nu är det upp till dig vilka slutsatser du vill dra av dessa bilder. Smhi har utfört egen forskning både inom projektet och i angränsande projekt och har tagit del av andras forskning.

Hur olika delar av landet påverkas av en havsnivåhöjning kan ses i den här simuleringen. I norra och mellersta delen av landet pågår dock en landhöjning som gör att det än så länge bara är i södra Sverige som havsnivåhöjningen märks. Denna konsekvenslindring består framförallt av att en anpassning av byggnader sker för att de skall tåla en eventuell översvämning. Vad vet vi om havsnivåhöjningen runt Sverige? När temperaturen i atmosfären stiger blir också havet varmare.stigande havsnivå göteborg

Karttjänsten visar det framtida medelvattenståndet längs Sveriges kust.
Den ger en indikation om vilka områden som kan vara sårbara, och där hänsyn bör tas till stigande vattennivåer.
Filmen Stigande hav - så påverkas Sverige förklarar hur havet stiger och vilka effekter det kan få för samhället.
Videon togs fram i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C, våren 2016.
Stigande havsnivåer och dess effekt.

Brasiliansk vaxning för män göteborg
Indiska festivalen Göteborg 2018 singapore
Ups göteborg åtkomstpunkt


Sitemap