Revisorer uppsala läns landsting


revisorer uppsala läns landsting

- Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus 86102 - Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus 86211 - Primärvårdsmottagningar med läkare.m. Revisionsberättelsen, efter varje budgetår gör revisorerna en samlad bedömning, som kommer till uttryck i en revisionsberättelse, av hur verksamheten skötts under det gångna året. E-tjänster (Mina vårdkontakter genom att logga in på kan du till exempel läsa din journal, beställa tid, av- och omboka tid, följa din remiss, förnya recept och beställa klamydia/gonorré-test.revisorer uppsala läns landsting

Fotografier - Region Uppsalas revisorer.pdf De lagar som styr arbetet I revisionsarbetet biträds de förtroendevalda revisorerna av sakkunniga av upphandlade revisionsbyråer. Uppsala Läns Landsting är ett landsting. Se omdömen för Akademiska sjukhuset Nyckeltal och resultat; Okänd kreditvärdighet. Revisorer, norrbottens läns landsting. Former för samordning mellan revisionen i förvaltning och företag Revisionen av landstinget omfattar även de företag (bolag, stiftelser regionförbund etc) där landstingsfullmäktige utsett lekmannarevisorer respektive revisor.

Stockholms läns landsting söker samhällsintresserade och analytiska revisorer, publicerad 19 November, 2018 Som utredare på revisionskontoret granskar du Stockholms läns landstings olika verksamheter ur ett verksamhets- och ekonomistyrningsperspektiv. Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner samt pröva ansvarstagandet. E-tjänster (Mina vårdkontakter) Genom att logga in på kan du till exempel läsa din journal, beställa tid, av- och omboka tid, följa din remiss, förnya recept och beställa klamydia/gonorré-test. Se omdömen för Vårdguiden Nyckeltal och resultat; Okänd kreditvärdighet. Vegetarisk tortillapizza med kålrot och fäkål.

Radisson blu uppsala parkering, Stopp jag avloppet uppsala, Billigt garn uppsala,

Ändra, akademiska sjukhuset finns även på 119 andra adresser. Tack för ditt meddelande. Revisorernas arbete styrs av kommunallagen (främst kap 9 pdf öppnas i nytt fönster och aktiebolagslagen (kap 10 lekmannarevisorer pdf öppnas i nytt fönster. Revisorernas granskning bidrar även till utveckling av Region Uppsalas verksamhet. Region Uppsalas sex förtroendevalda revisorer och deras kontaktuppgifter hittar du i länken här nedanför. Det är dock regionfullmäktige som har att ta ställning till om ansvarsfrihet skall beviljas eller.


Sitemap