Uppsala universitet apotekare kunskapsprov


uppsala universitet apotekare kunskapsprov

apotekare eller receptarie. . Båda delproven har ett antal moment som vart och ett ska vara godkänt vid samma provtillfälle för att hela delprovet ska vara godkänt. Uppsala universitet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för apotekare och receptarier med utländsk utbildning. . En väg att visa att du har detta är att göra ett kunskapsprov. . Kunskapsprovet består av två prov ett teoretiskt delprov och ett praktiskt delprov som görs under en dag vardera. Efter godkänt praktiskt kunskapsprov rapporterar Uppsala universitet slutresultatet till Socialstyrelsen som sedan ger dig information om den praktiska tjänstgöringen och om kursen i författningskunskap som du ska genomgå. Teoretiskt delprov, det teoretiska delprovet syftar till att mäta att den prövande har kunskap, förståelse och värderingsförmåga som är tillräcklig för att kunna verka som apotekare eller receptarie i Sverige.

uppsala universitet apotekare kunskapsprov

Från är antalet gånger du får skriva provet begränsat: maximalt tre gånger per prov. Provet är kostnadsfritt och påskägg stockholm anordnas flera gånger per. Fram tills dess är antalet gånger obegränsat. Efter godkänt teoretiskt kunskapsprov måste varje deltagare göra ett praktiskt kunskapsprov. Det teoretiska provet genomförs i Uppsala i tentamenslokal på dator som tillhandahålls av universitetet. Sandra, Osama och Afaf berättar om sina upplevelser av provet och ger dig tips om hur du kan förbereda dig. Läs om Socialstyrelsens system för ansökan om legitimation för apotekare och receptarier. Det praktiska delprovet genomförs bland annat i form av verklighetsbaserade situationer. Detaljerad information om innehållet går ut till de deltagare som får godkänt på det teoretiska provet.

Uppsala universitet apotekare kunskapsprov
uppsala universitet apotekare kunskapsprov

Universitetshuset uppsala öppettider
Jensen gymnasium uppsala kontakt
Öppettider max uppsala
Swedbank uppsala stad övettider


Sitemap