Jag har bott vid en landsväg text


jag har bott vid en landsväg text

ro, medan storkarna redde sitt. Ska vi följas åt till himlen. Vad som än drar förbi, ett skall evigt förbli, det är kärlekens livsmelodi. Så visst har vi det bra här. Bortåt vägen till, saknar ingenting, här hemmavid tar vi dag för dag.jag har bott vid en landsväg text

Jag sett vårarna gry, jag hört höststormar gny, jag sett vidgässens sträck under kvällande sky. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv, och sett människor komma och gå, Det är minnenas kväll, det är ro i ett tjäll, bortom vägen det skymmer alltmer. JAG HAR bott VID EN landsvÄG. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv, och sett människor komma och gå, jag sett skördarna gro på min torva.

JAG HAR bott VID EN landsvÄGjag har bott vid en landsväg text

Kan du titta in, piercing stockholm öppet söndag där bor jag. Provided to by Phonofile, jag har bott vid en landsväg. Där som vägen går och delar sig i två. Jag har bott vid en landsväg, i hela mitt liv. Ska vi följas åt till himlen. Och min kära gamla hund mår bra. Bortåt vägen till, saknar ingenting, här hemmavid tar vi dag för dag. På ett Folkets Hus, neråt slätten till. Jag har bott vid en landsväg - Ur Svenskt visarkivs Vis- och låtregister. 40 av 40-talets största hits.


Sitemap