Länstrafiken region örebro län


länstrafiken region örebro län

bilen, vilka tar mindre plats och har en högre kapacitet. Exempel på tidigare satsningar som har gjorts tack vare klimatpengarna är inköp av företagskort, cyklar och videokonferensutrustningar till olika arbetsplatser inom Region Örebro län). Det beslutade regionstyrelsen den 11 september. Genom att fler väljer att resa tillsammans minskar utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen, samtidigt som trafiken på vägarna minskar. Planeringssamverkan kring den regionala tågtrafiken i Mälardalen hanteras i första hand genom Mälardalstrafik AB (MÄLAB) och Tåg i Bergslagen (TiB där frågor om planering, trafikering, marknadsföring, färdbevis och strategisk utveckling hanteras. Utbildningen ger föraren kunskap om olika kunders behov och hur denne ska bemöta resenären med respekt och empati. Avgiften för flygresor ska uppgå till tio procent av kostnaden för flygresan och även omfatta utrikesflyg. Förarcertifieringen är en utbildning som är framtagen av vår branschorganisation Svensk Kollektivtrafik och gäller i hela Sverige. All busstrafik bedrivs inom varumärket. Här hittar du all information du behöver för att resa med oss.

Länstrafiken region örebro län
länstrafiken region örebro län

länstrafiken region örebro län

Vi vill med certifieringen för höja kvalitén på Serviceresor. Föraren får också lära sig vilka regler, lagar och rutiner som gäller i Örebro län. Sedan flera år tillbaka har Region Örebro län klimatkompenserat de tjänsteresor som sker med fossila drivmedel, bil och flyg. Fördubblade satsningar, avsättningen till klimatkompensation har varit cirka kronor de senaste åren. Kontakta Kundservice och beskriv ärendet så guidar de dig vidare till rätt person.

länstrafiken region örebro län

Malmö regionals 2018, Uppsala län eldningsförbud,


Sitemap