Meritpoäng antagning gymnasiet lund


meritpoäng antagning gymnasiet lund

Du som har gått ut gymnasiet med ett fullständigt slutbetyg från ett nationellt program och är behörig till den eller de utbildningar du söker, kan få lägga till meritpoäng. Det finns olika regler i olika kommuner om hur sökande med lika poäng rangordnas. Gy11-/Vux12-kurser kan inte ge meritpoäng som områdeskurser. Du kan inte räkna fyra 50-poängskurser och få maxpoängen 1,0. Basårsstudier och studier på folkhögskola kan ge behörighet men inte meritpoäng. . Gå till dokumentet Områdesbehörigheter i högerspalten för att se vilka kurser som är just områdeskurser). Även detta kan påverka din reservplacering negativt om sökanden har högre poäng än vad du har.

Lund temperatur nu, Lund guld album, Lund rock järnväg silverado,

Utökade kurser kan också ge meritpoäng och betyget räknas då med i jämförelsetalet. I det här fallet innebär det 0,5 meritpoäng. Meritpoäng ges enligt de bestämmelser som gäller flash stockholm drottninggatan stockholm för dig med slutbetyg. För dig med slutbetyg med gamla och nya kurser, är det alltså viktigt att kontrollera vilket behörighetskrav som gäller i det gamla systemet och omvandla de nya kurserna till de gamla kurserna. För att få meritpoäng krävs att du har Godkänt betyg eller högre i kursen. Du kan maximalt få 1,5 meritpoäng i moderna språk. Du kan följa din egen reservantagning med hjälp av dina inloggningsuppgifter. Kansli senast uppdaterad: 25 October, 2018. Tags: sektion - om gymnasiet, läs mer. Har du två nivåer över behörighetskravet får du 1,0 meritpoäng.meritpoäng antagning gymnasiet lund

Här får du tips på yrken som de olika gymnasieprogrammen kan leda till. Meritvärde Räkna ut ditt meritvärde Här kan du snabbt och enkelt fylla i dina betyg och räkna ut ditt meritvärde! Här hittar du uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna.

Kalas gröna lund, Joakim lundqvist uppsala,


Sitemap