Förskola borås


förskola borås

kan ni ta snabbare och bättre beslut om hur ni utvecklar er verksamhet på alla nivåer - från barn till skolchef. Läs mer här: t/prova Läs mer » Våra kunder berättar Många använder Unikum. Du och dina kollegor har alltid färsk och tydlig information som underlag för era diskussioner. Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. Jag vill veta mer! På så vis får ni smidiga och trygga övergångar mellan pedagoger, mellan enheter och mellan olika skolformer. Kontakta oss så berättar vi hur du ska göra för att vi ska kunna bedöma din kompetens. Hållbart samhällsbyggande, 100 p, information till dig som saknar rätt behörighet. Då Unikum är webbaserat fungerar det lika bra på läsplattor som på mobiler och datorer.

Proffsigt samarbete kring mål, planer, elevdokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Framtida yrken, efter genomgången utbildning kommer du kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet. Med Unikum kan du fokusera mer på det som du gör allra bäst - lärande. Allt kopplat till läroplanen. För att dela en hel grupps.

Huvudort för utbildningen är, campus Västra Skaraborg. Du kan dela planeringarna för en hel grupp eller en enskild planering. För frågor om behörighet kontakta våra studie- och yrkesvägledare. Läs mer om Unikum i molnet.


Sitemap