Övergripande idéer linkopings


övergripande idéer linkopings

den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Linköping växer och vi med Linköping. Personalen är även är specificerade på våldsutsatthet och arbetar utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Här kommer svar på några av frågorna: Fråga: De studenter som väljer att stanna hemma under torsdagen hur kan de ta del av missad undervisning? Därefter fastställer kommunfullmäktige kommunens budget. 13 14 Linköpings kommun. Med ändamålsenlig menas att verksamheten ska vara kvalitetssäkrad och efterleva kommunens politiska ambitioner. Och världsklass det är det mycket som är i Linköping! Varje verksamhet har också en lokal motsvarighet. 5 6 6 Styr- och ledningssystem 7 Där idéer blir verklighet I Linköping blir idéer verklighet.

övergripande idéer linkopings

Med nya idéer - Linköpings kommunövergripande idéer linkopings

12 13 Chef i Linköpings kommun Chefernas ansvar tydliggörs av verkställighetsordning, delegationsordning och i förekommande fall chefsuppdrag. Svar: Universitetet har en central krisledningsorganisation som aktiveras och hanterar universitetets övergripande händelser. Interna och externa utförare Verksamheten kan utföras av interna eller externa utförare. Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Detta sker genom ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Svar: Verksamheten pågår som vanligt och polisen bedömer att det inte finns skäl att stänga verksamheten. Ett hot mot Linköpings universitet har lagts upp i ett chattforum. Kommundirektör Kommundirektören är kommunens högste tjänsteman. Polisen fick in en anmälan om ett hot på ett chattforum som publicerades vid 16:20 på onsdagseftermiddagen, säger Annevi Fredäng, säkerhetschef vid Linköpings universitet. Oasens målgrupp är kvinnor över 18 år med alkohol-, narkotika- och/eller läkemedelsberoende. Kommunfullmäktige beslutar också om kommunens budget, som bland annat innehåller ekonomiska ramar samt mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Mål, mått och indikatorer är en viktig grund för den analys och dialog som ska äga rum inom och mellan olika ansvarsnivåer. Dokument eller uppdrag som har beslutats av eller som direkt följer av beslut i kommunfullmäktige, är överordnade andra dokument och uppdrag. Relaterat innehåll, senaste nytt från LiU, på använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Du är social och gillar att träffa nya människor. Vi gör det bland annat genom att utveckla unika företagsmiljöer för små och mellanstora företag. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen har uppsikt (uppföljning, utvärdering, kontroll) över kommunkoncernens verksamhet. Fråga: Bör vi vara rädda?


Sitemap